nasiona, Małopolska Hodowla Roślin  

 

 

 


pszenica Łagwa

 

 

 

 

 

 


pszenica Hewilla

 

 

 

 

 

 


pszenica Parabola

 

 

 

 

 

 


pszenica Żura

 

 

 

 

 

 


pszenica Banti

KWALIFIKOWANE NASIONA ZBÓŻ - PSZENICA JARA

Areał uprawy pszenicy jarej wynosi w Polsce 380 tys. ha i ulegać zmianę w kolejnych latach w zależność od strat, które nastąpiły po zimie w uprawach ozimych. Uprawa tego gatunku ma największe znaczenie na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Pszenica jara, obok pszenicy ozimej, to najcenniejszy gatunek zboże. Jej zalety sprawiają, że uprawia się ją nie tylko na plantacjach towarowych. Jest znacznie przydatniejsza niż forma ozima, dla gospodarstw ekologicznych. Odmiany wyhodowane w Polsce charakteryzują się niską i odporną na wyleganie słomą, dobrym wykorzystaniem nawozów mineralnych i wysoką plennością. Jakość ziarna pszenicy zależy od cech genetycznych odmian, przebiegu pogody i zastosowanej agrotechniki.

Pszenica jara wymaga gleb dobrych i bardzo dobrych, zwięzłych, dobrze utrzymujących wodę (kompleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry, pastewny mocny i pszenny górski), o odczynie obojętnym. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, strączkowe i ich mieszanki ze zbożami. Pszenica kiełkuje już w temperaturze 1 – 30 C. W wyższych temperaturach proces ten przebiega szybciej, a wschody są zwykle równiejsze. Pszenica jara znosi bez szkody znaczne spadki temperatury w okresie przymrozków (nawet do - 60 C).

IZERA – REJESTRACJA 2012 –  NOWOŚĆ!!!
(
pszenica zwyczajna jara)
Triticum aestivum var. Izera

Odmiana jakościowa (grupa A):
1. Duża stabilność cech technologicznych przy zróżnicowanych warunkach pogodowych w poszczególnych latach
2. Wyjątkowo wysokie plonowanie na obszarze wschodniej Polski
 
Termin kłoszenia wczesny (wcześniejszy o 5-6 dni w stosunku do odmiany Tybalt), dojrzewania dość wczesny.
Rośliny średniowysokie - 95 cm, o dużej odporności na wyleganie.
Odmiana charakteryzuje się wysoką odpornością na podstawowe choroby liści, szczególnie na rdzę brunatną. Wykazuje dobrą odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew; wysoką – na fuzariozę kłosa.
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Ziarno o dobrym wyrównaniu, MTZ średnia. Gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Zawartość białka wysoka, ilość glutenu duża do bardzo dużej.
Wskaźnik sedymentacyjny duży do bardzo dużego. Wydajność mąki duża.
Norma wysiewu: 400-450 nasion/m2.

Plonowanie odmiany pszenicy jarej IZERA
 w doświadczeniach rejestrowych – COBORU
 Poziom A2 – intensywny (lata 2009-10)

REJONY
plon % wzorca
Odmiana II IV VI
Tybalt 102 103 99
Hewilla 100 100 101
Parabola 98 96 98
Trappe 100 101 102
Izera 103 104 104

Odmiany wzorcowe –Tybalt, Hewilla, Parabola, Trappe

pobierz plik w pdf -»

ŁAGWA  – Triticum aestivum var. Łagwa   NOWOŚĆ!!!

Najnowsza odmiana o wysokim potencjale plonowania. Termin kłoszenia wczesny, termin dojrzewania średni. Odmiana charakteryzuje się dobrą zdrowotnością. Dość dużą odpornością na mączniaka; średnią na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Rośliny o średniej wysokości – około 89 cm, sztywne. Masa 1000 ziaren duża. Wyrównanie ziarna dobre; gęstość w stanie zsypnym bardzo duża; odporność na porastanie ziarna w kłosie duża; liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i glutenu bardzo wysoka. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Odmiana Łagwa jest mało tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Norma wysiewu: 400 – 500 nasion/m2 (210 – 220 kg/ha)

HEWILLA – Triticum aestivum var. Hewilla

Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dość wczesnym terminie dojrzewania. Dość odporna na porastanie. Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość mała. Rośliny o wzroście około 98 cm; o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania bardzo duża, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki dobra. Odmiana plenna. Reaguje zwyżką plonu na intensywny poziom agrotechniki. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Norma wysiewu: 400 – 500 nasion/m2 (210 – 220 kg/ha)

PARABOLA – Triticum aestivum var. Parabola

Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dość wczesnym terminie dojrzewania. O bardzo dużym, wyrównanym ziarnie. Odporność na ważniejsze choroby dobra. Rośliny średniej wysokości, około 92 cm; o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo duża. Wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość białka średnia, glutenu duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki średnia. Odmiana plenna; o przeciętnej tolerancji na zakwaszenie gleby. Norma wysiewu: 400 – 450 nasion/m2 (210 – 220 kg/ha)

ŻURA – Triticum aestivum var. Żura

Odmiana przewódkowa. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na mączniaka dość duża. Rośliny o wysokości około 97 cm, o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren – średnia; gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Odmiana nadająca się do uprawy jesienią. Przydatna do uprawy w mieszankach zbożowych. Intensywne nawożenie zwiększa wydatnie plonowanie odmiany. Norma wysiewu: 350 – 450 nasion/m2 (210 – 220 kg/ha)

BANTI – Triticum aestivum var. Banti

Odmiana bardzo wczesna, jedna z najwcześniejszych w rejestrze. Odznacza się bardzo dobrą zdrowotnością. Wykazuje bardzo wysoką odporność na mączniaka, wysoką na rdzę brunatną i żółtą. Rośliny o średniej wysokości około 95 cm; dużej odporności na wyleganie. Ziarno dość duże, półszkliste, o wysokiej zawartości białka i dobrej wymielności. Banti może być uprawiana na terenie całego kraju, a w szczególności we wschodniej i południowo-zachodniej Polsce. Jest tolerancyjna na zakwaszenie gleby (ocena 8 w skali 9o). Ze względu na wczesność dojrzewania jest polecana do uprawy w mieszankach zbożowych. Norma wysiewu: 450 – 550 nasion/m2 (210 – 220 kg/ha)

 

fazy wzrostu pszenicy

Zalecenia uprawowe

Pszenica jara wymaga gleb dobrych i bardzo dobrych, zwięzłych, dobrze utrzymujących wodę (kompleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry, pastewny mocny i pszenny górski), o odczynie obojętnym. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, strączkowe i ich mieszanki ze zbożami. Pszenica kiełkuje już w temperaturze 1 - 3 stopni C. W wyższych temperaturach proces ten przebiega szybciej, a wschody są zwykle równiejsze. Pszenica jara znosi bez szkody znaczne spadki temperatury w okresie przymrozków (nawet do - 6 stopni C).

Uprawa roli

Pszenica jara wymaga starannej uprawy roli, umożliwiającej możliwie jak najwcześniejszy siew. Warunków tych spełnić nie można bez wykonania całości upraw jesiennych. Jeżeli istnieje możliwość, to przed orką przedzimową należy wykonać uprawki pożniwne oraz nawożenie fosforowo potasowe na glebach ciężkich. Wczesną wiosną, gdy pozwoli stan uwilgocenia pola, wykonać uprawki przedsiewne, a także nawożenie azotowe.

Siew

Termin siewu decyduje w znacznym stopniu o wielkości przyszłych plonów, dlatego pszenicę jarą należy siać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe umożliwią wejście w pole. Głębokość siewu: 450 - 550 ziaren, tj. wysiew 190 - 250 kg/ha nasion żywych. Materiał siewny, pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.
 

Nawożenie

Wielkość nawożenia wapniowego zależy od aktualnych potrzeb wapnowania, dlatego też powinno się systematycznie badać zasobność gleb. Zalecane dawki nawozów fosforowych i potasowych wynoszą: 30-80 kg/ha P2O5 i 40-100 kg/ha K2O. Nawożenie azotowe wynosi 60-120 kg N/ha (w zależności od stanowiska, przedplonu) i powinno być zastosowane w odpowiednich terminach: pierwsza dawka (40-60%) przedsiewnie, a druga w okresie strzelania w źdźbło.

Ochrona roślin

Pszenica jara jest wrażliwa na zachwaszczenie w początkowych fazach rozwojowych. W momencie wschodów (faza "szpilkowania") wskazane jest bronowanie łanu i powtórzenie tej czynności w fazie 3-4 liści. Bronowanie łanu powoduje w dużym stopniu zniszczenie siewek chwastów. Oczywiście niezbędne jest także stosowanie zalecanych herbicydów, których dobór uzależniony jest od dominujących na plantacji chwastów.

Przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy należy zastosować antywylegacz. Do ochrony pszenicy przed chorobami i szkodnikami można stosować dostępne na rynki środki ochrony roślin (fungicydy, insektycydy). Zabiegi ochrony roślin należy wykonać zgodnie z zaleceniami IOR-u oraz wskazówkami umieszczonymi na opakowaniach stosowanych środków.