nasiona, Małopolska Hodowla Roślin  

 

 

KWALIFIKOWANE NASIONA KUKURYDZY

Majowie i Aztekowie uprawiali kukurydze kilka tysiecy lat temu, do Europy przywiózł ją Kolumb. Z zarodkow ziarna tloczy sie aromatyczny olej, a z dojrzalych ziaren wytwarza sie makę, kasze i platki sniadaniowe. Kukurydza jest pożywna, zawiera duzo skrobi i bialka, jest cennym zrodłem prowitaminy A, witaminy C, B i minerałów: potasu, magnezu, cynku, fosforu i żelaza. Przeciwdziala odkladaniu sie cholesterolu, zmniejsza ryzyko chorob serca i naczyn krwionosnych. Dietetycy polecają ja rekonwalescentom i osobom uczulonym na gluten, a medycyna ludowa chorym na cukrzyce.

Kukurydza pastewna pod względem powierzchni uprawy zajmuje drugie po pszenicy miejsce na świecie. Jest ona bardzo cenioną rośliną, odznaczającą się wysoką plennością i wszechstronnym użytkowaniem. Ma szerokie zastosowanie jako roślina pastewna, jadalna i przemysłowa. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania kukurydzą jako rośliną pastewną. Uprawia się ją głównie na kiszonkę. Wprowadzenie wczesnych i plennych odmian mieszańców oraz opracowanie dla nich intensywnych metod uprawy, stworzyło warunki do rozszerzenia również innych kierunków uprawy.

W Polsce panują doskonałe warunki klimatyczne do produkcji roślinności energetycznej. Dlatego w ostatnim okresie zainteresowanie kukurydzą wzrasta ze względu na nowy kierunek zastosowania, jakim jest jej wykorzystanie do produkcji biogazu. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, że do 2013r. produkcja biogazu osiągnie 1mld m3 rocznie, a do 2020r. wartość ta ulegnie podwojeniu. Gatunek, który zdominował rynek biogazu rolniczego to kukurydza. Z naszych odmian najlepszą dla tego kierunku jest odmiana KB2704 ze względu na dużą masę całych roślin.

 

KUKURYDZA

KADRYL NOWOŚĆ
Rok rejestracji - 2012
Mieszaniec trójliniowy (TC).
FAO 270 - 280,

Najnowsza odmiana kukurydzy wyhodowana w Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. zo.o. Charakteryzuje się szeroką zdolnością adaptacyjną, dzięki czemu stabilnie plonuje w różnych środowiskach. Odmiana o dużym plonie świeżej masy, przeznaczona głównie do uprawy na wysokostrawną kiszonkę. Stanowi również doskonały surowiec dla biogazowni.
W najcieplejszych regionach kraju może być z powodzeniem uprawiana na ziarno. Zalecone rejony uprawy: 1, 2. Odmiana charakteryzuje się dobrym, wczesnym wigorem. Termin kwitnienia i osiągnięcia dojrzałości ciastowatej ziarna – nieznacznie (1-2 dni) późniejszy od wzorca.
Rośliny bardzo wysokie (295 cm)
Wyleganie korzeniowe, porażenie przez głownię oraz odporność na plamistość pochew liściowych na poziomie wzorca.
Plonowanie:
Plon ogólny suchej masy istotnie wyższy od wzorca (108% wzorca),
Plon suchej masy kolb – na poziomie wzorca (101% wzorca).
Wysoki plon jednostek pokarmowych.

Ziarno typu: zbliżony do dent
Zalecana obsada: uprawa na kiszonkę 9 roślin/m2
Uprawa na ziarno 7,5 – 8 roślin/m2

KB 2704 – Zea mays var. KB 2704  roślina typu stay green
KB 2704 jest odmianą trójliniową należącą do grupy średniopóźnej. W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskała wysoki plon ogólny suchej masy. W klasyfikacji FAO jego wczesność została określona liczbą 270. Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w 1 i 2 rejonie uprawy i na ziarno w 1 rejonie uprawy kukurydzy. KB 2704 wyróżnia się odpornością na wiosenne chłody, dobrze znosi okresowe niedobory wody.
Duży plon świeżej masy.
KB 2704 - bardzo dobra strawność roślin in vitro.
Ziarno typu: flint-dent
Typ gleby: żytnio-pszenno-buraczany
Ilość wysiewu: (rozstaw rzędów 75cm)
95 tys. ziaren w uprawie na kiszonkę.
85 tys. ziaren w uprawie na ziarno.
FAO: 270-280
Zalecana do uprawy w rejonie: 1, 2
Zalecany kierunek uprawy: na kiszonkę, na ziarno
Rok wpisania do Rejestru Odmian: 2006r.

KB 1903 – Zea mays var. KB 1903
FAO: 190
Zalecana do uprawy w rejonie: 3
Zalecany kierunek uprawy: na ziarno
Rok wpisania do Rejestru Odmian: 2005
KB 1903 jest odmianą bardzo wczesną (FAO 190). Jest to mieszaniec pojedynczy, przeznaczony do uprawy na ziarno w 3 rejonie uprawy.
KB 1903 jest bardzo odporny na wyleganie korzeniowe i łodygowe. Charakteryzuje się bezkonkurencyjną zawartością suchej masy w czasie zbioru oraz wysokim potencjałem plonowania.
KB 1903 zalecany do uprawy na kiszonkę przy opóznionym terminie siewu.
Ziarno typu: flint-dent
Typ gleby: żytnio-pszenno
Ilość wysiewu: (rozstaw rzędów 75 cm)
80-85 tys. nasion w uprawie na ziarno.

KOSMO 230 – Zea mays var. Kosmo 230
FAO: 240
Zalecana do uprawy w rejonie: 1, 2, 3
Zalecany kierunek uprawy: na ziarno, na kiszonkę
Rok wpisania do Rejestru Odmian: 2003
Kosmo 230 jest mieszańcem trójliniowym należącym do grupy średniowczesnej. W klasyfikacji FAO jego wczesność została określona liczbą 240. Wpisany do rejestru w 2003 roku. Przeznaczony do uprawy na ziarno i kiszonkę na terenie całego kraju. Kosmo 230 wyróżnia się dużą odpornością na wyleganie łodygowe i korzeniowe, jak również dużą odpornością na głownię (na łodygach i kolbach). Kosmo 230 w doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał plon ogólny suchej masy wyższy od wzorca. Ponadto charakteryzuje się ponad 50% udziałem suchej masy kolb w plonie ogólnym sychej masy.
Ziarno typu: flint-dent
Typ gleby: żytnio-pszenno-buraczany
Ilość wysiewu: (rozstaw rzędów 75 cm)
95 tys. nasion w uprawie na kiszonkę.
80-85 tys. nasion w uprawie na ziarno.

 

KUKURYDZA CUKROWA


AMBROZJA – Zea mays var. Ambrozja

odmiana średnio wczesna, plenna – okres wegetacji 80-90 dni
supersłodka odmiana mieszańcowa
rośliny o wysokości 180-200 cm
wytwarza 1 kolbę o długości 22 cm, z 16 rzędami ziarniaków
średnia masa kolby wynosi 275 g
odmiana przeznaczona dla przetwórstwa oraz do bezpośredniego spożycia.

AMMONIA – Zea mays var.Ammonia

Plenna odmiana średniowczesna, o okresie wegetacji 90 – 95 dni.
Odmiana mieszańcowa, supersłodka, rośliny o wysokości około 210 cm.
Kolba o długości 22,5 cm z 16 rzędami ziarna,
średnia masa kolby 260 g.
Odmiana przeznaczona do przetwórstwa oraz bezpośredniego spożycia.


UPRAWA KUKURYDZY
Stanowisko
Kukurydza najlepiej plonuje na glebach zasobnych w próchnicę, przepuszczalnych i szybko ogrzewających się wiosną, o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6–7). Jednak największe plony ziarna uzyskuje się na glebach o odczynie obojętnym.

Dobór przedplonu
Najlepsze to: rośliny okopowe, strączkowe i rzepak. Im kukurydza przychodzi później po oborniku, tym gorzej. Kukurydza może być także uprawiana po sobie, ale nie dłużej niż przez cztery lata (choroby, szkodniki).
Uprawa
Uprawa jesienna. Na glebach utrzymanych w dobrej kulturze możliwe jest spłycenie orki przedzimowej pod kukurydzę do 18 cm, pod warunkiem, że przynajmniej raz na cztery lata na tym polu zostanie wykonana orka głęboka. Kukurydza źle reaguje na orkę wiosenną, dlatego można ją wykonywać tylko wyjątkowo. Niedopuszczalne jest stosowanie wiosną narzędzi aktywnych, które spulchniają glebę zbyt głęboko i przesuszają wierzchnią warstwę gleby. Na glebach bardzo lekkich uprawę można uprościć. Najkorzystniej jest doprawić rolę przed siewem agregatem uprawowym.
Nawożenie
Nawozy fosforowo-potasowe wysiewa się jesienią przed orką przedzimową. Na glebach lżejszych nawozy potasowe lepiej jest wysiać wiosną.
Na glebach cięższych najlepsze jest zastosowanie pełnej dawki azotu w formie mocznika przed siewem kukurydzy. Mniej polecana jest saletra amonowa. Na glebach zasadowych można zastosować siarczan amonu. Na glebach lżejszych połowę całkowitej dawki azotu można wnieść przedsiewnie, a resztę pogłównie – od wschodów do osiągnięcia przez kukurydzę wysokości 20-30 cm. Do nawożenia pogłównego stosuje się nawozy saletrzane i saletrzano-amonowe. Można także używać mocznika, ale krótko po wschodach, gdy można go wymieszać z glebą podczas bronowania. Podczas chłodnej wiosny dobre efekty daje nawożenie rzędowe fosforanem amonu podczas siewu.
Dobór odmian
Do najtańszych należą mieszańce krajowe, które nie ustępują odmianom zagranicznym pod względem plonowania i odporności na choroby. Bardzo ważny jest dobór odmiany dla danego rejonu. W latach chłodnych odmiany późniejsze mogą nie dojrzewać. Wybór wcześniejszego mieszańca zmniejsza ryzyko uprawy i pozwala uzyskać większy udział kolb w plonie. Warto także zainteresować się nowymi odmianami.
Termin siewu
Kukurydzę powinno się siać, gdy gleba na głębokości 6–8 cm ogrzeje się do temp. 8–10 st.C. W rejonie południowo-zachodnim przypada zwykle na 20–30 kwietnia, południowo-wschodnim - 25 kwietnia – 5 maja, a w pozostałych rejonach – do 10 maja. Siewy wcześniejsze przedłużają wschody kukurydzy, nasiona są uszkadzane przez choroby i szkodniki, a późniejsze - obniżają plon ziarna.
Siew
Obsada powinna ściśle odpowiadać zaleceniom producenta materiału siewnego. Kukurydzę lepiej jest siać rzadko niż zbyt gęsto, gdyż jest rośliną światłolubną. Nadmierna obsada obniża plon ziarna. Obsada kukurydzy powinna wynosić około 9 roślin/m2 i być mniejsza, gdy jest sucho, a większa, gdy jest bardzo wilgotno. Głębokość siewu zależy ona od terminu i rodzaju gleby. Przy siewach wcześniejszych i na cięższych glebach powinna być mniejsza (na 4–5 cm), a przy siewach późniejszych i na lżejszych glebach większa (na 7–8 cm).
Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników.
Nieterminowo wykonany oprysk może uszkodzić kukurydzę. Przy stosowaniu herbicydów trzeba pamiętać o wrażliwości odmianowej kukurydzy na niektóre dostępne preparaty (substancje czynne)
Zbiór
Termin zbioru kukurydzy na ziarno przypada w fazie dojrzałości pełnej ziarna. Zwlekanie ze zbiorem jest przyczyną strat powodowanych przez choroby grzybowe i wyleganie. Zbiór na kiszonkę powinien nastąpić gdy ziarno jest w pełnej dojrzałości woskowej lub pełnej ziarna w zależności od posiadanego sprzętu do zbioru. Rozdrobnienie kiszonki (słomy i ziarna) i długość sieczki oraz sposób zakiszania wpływa na jakość i strawność kiszonki.