nasiona, Małopolska Hodowla Roślin nasiona, kukurydza nasiona traw
 
 

AKTUALNOŚCI   więcej-»

Z dobrej kukurydzy - dobra kiszonka
Pawilon H stoisko nr.35 – Zapraszamy
Nowy film na naszym kanale w youtube

 

 

znajdź nas na FB

nasze filmy na You Tube

O NAS

Jesteśmy jedną z największych firm hodowlano-nasiennych. W obecnej strukturze jako strategiczna Spółka Agencji Nieruchomości Rolnych funkcjonujemy od 1994 roku. Jednak historia i początek naszej działalności hodowlanej zwłaszcza zbóż i buraka pastewnego, sięga drugiej połowy XIX wieku. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych, reprodukcja nasienna, obrót materiałem siewnym, przemysł rolny oraz działalność rolnicza i usługowa. Od 2012 zajmujemy się również hodowlą konia arabskiego w Stadzie Ogierów w Białce (www.bialka.arabians.pl)
 
Nadrzędnym kierunkiem naszych działań jest hodowla i nasiennictwo buraka pastewnego, zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych. Naszą misja jest polepszenie efektywności produkcji roślinnej poprzez ciągłe dostarczanie nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i parametrach jakościowych ziarna.

Działalność hodowlano-nasienną prowadzimy na terenie Polski południowej od Dolnego Śląska po województwo lubelskie oraz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Posiadamy 5 zakładów hodowlanych: Polanowice k/ Krakowa (burak pastewny, zboża, trawy pastewne), Nieznanice k/ Częstochowy (trawy gazonowe i motylkowe drobnonasienne), Mikulice k/ Przeworska( pszenica ozima), Palikije k/ Lublina (koniczyna łąkowa, trawy pastewne, gorczyca, gryka), Kobierzyce k/ Wrocławia ( kukurydza, pszenica ozima i jara). Nasze zakłady posiadają nowoczesne zaplecze umożliwiające wprowadzenie do hodowli zaawansowanych metod warunkujących postęp hodowlany.
 
Wyposażone są w nowoczesne laboratoria i pracownie specjalistyczne (w tym pracownie technologiczne i in vitro), szklarnie oraz specjalistyczne maszyny do prac polowych i do przerobu nasion.

Dzięki bogatej tradycji w prowadzeniu prac hodowlanych, doświadczonej kadrze hodowców oraz bazie technicznej co roku rejestrujemy nowe odmiany. Aktualnie posiadamy w rejestrze 91 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych. Są to odmiany nowej generacji, wysokoplonujące, odporne na choroby, przystosowane do zmiennych warunków klimatyczno-glebowych, przydatne do przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na pasze dla zwierząt. Cieszą się one dużym powodzeniem na rynku nasiennym w kraju i zagranicą zaspakajając różnorodne potrzeby naszych odbiorców. Wiele z naszych odmian otrzymało nagrody i wyróżnienia międzynarodowych targów i wystaw rolniczych. W 2014 roku Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA została nagrodzona odmiana pszenicy jarej IZERA.
 
Ważną działalnością Spółki jest produkcja wysokiej jakości mieszanek traw gazonowych na bazie własnych odmian. Oferujemy mieszanki sprawdzające się w różnych warunkach glebowo-klimatycznych, o różnych typach użytkowania: na trawniki ozdobne, rekreacyjne, intensywnie użytkowane, odporne na udeptywanie, do miejsc zacienionych oraz mieszanki specjalne na tereny suche i pobocza dróg.
 
Jednym z produktów naszej firmy są mieszanki traw pastewnych o różnych typach użytkowania na łąki, pastwiska, grunty orne, dostarczające zdrowej wartościowej paszy , niezbędnej w żywieniu zwierząt gospodarskich przeznaczone na różne rodzaje gleb.
 
Produkcje nasienna prowadzimy na gruntach Spółki ( około 8 000 ha) oraz w kooperacji z rolnikami. Dzięki dobrze ukształtowanej kooperacji w zakresie produkcji surowych nasion i nowoczesnej technice ich obróbki, dostarczamy na rynek materiał siewny o wysokich standardach jakościowych. Rocznie sprzedajemy ponad 35 000 ton nasion, zarówno w naszych oddziałach i obiektach handlowych jak również poprzez liczną sieć hurtowni i sklepów na terenie całego kraju.
 
Dużą część wyprodukowanego materiału siewnego eksportujemy, głównie do krajów europejskich. Współpracujemy również z firmami z innych rejonów świata. W rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu „Światowa Firma 2013” zajęliśmy pierwsze miejsce spośród wszystkich polskich firm nasiennych, pod względem wartości zrealizowanego eksportu w latach 2010-2012 oraz ilości obsługiwanych krajów.
 
W sprzedaży oprócz nasion posiadamy również nawozy, środki ochrony roślin, artykuły do produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz materiał szkółkarski drzew i krzewów owocowych i ozdobnych.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI
ORAZ LICZBY I NAZWY ODDZIAŁÓW SPÓŁKI

  

Zarząd Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 23.01.2014 r. nastąpiła zmiana:

1/ nazwy Spółki polegająca na wykreśleniu z jej dotychczasowego brzmienia, tj.:

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o. (siedziba i adres: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4, gmina i powiat M. Kraków, województwo małopolskie) o numerze NIP 675-10-00-015, REGON 350712689

frazy HBP i pozostawieniu następującej firmy, pod którą będzie działać Spółka:

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
(siedziba i adres: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4,
gmina i powiat M. Kraków, województwo małopolskie)
o numerze NIP 675-10-00-015, REGON 350712689.


Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numery rachunków bankowych oraz numer KRS.

2/ liczby oddziałów spółki z pięciu do trzech wraz ze zmianą nazewnictwa tych trzech oddziałów, a mianowicie:

a/ przestał funkcjonować Oddział Spółki:

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o.,
Stacja Hodowli Roślin Mikulice
(siedziba i adres: 37-220 Kańczuga, gmina Gać, powiat przeworski, województwo podkarpackie),

który został włączony do Oddziału Spółki o nazwie:

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Oddział w Krakowie
(siedziba i adres: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4,
gmina i powiat M. Kraków, województwo małopolskie)
,


a oddział ten działa w miejsce:

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o. o.
Stacja Hodowli Roślin Kraków
(siedziba i adres: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4, gmina i powiat M. Kraków, województwo małopolskie).


b/ przestał funkcjonować Oddział Spółki:

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o.
Oddział Stado Ogierów w Białce
(siedziba i adres: Białka, 22-300 Krasnystaw, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo lubelskie),

który został włączony do Oddziału Spółki o nazwie:

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Oddział w Zamościu
(siedziba i adres: 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 80,
gmina i powiat Zamość, województwo lubelskie),


a oddział ten działa w miejsce:

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o. o.
Oddział Centrala Nasienna Zamość
(siedziba i adres: 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 80, gmina i powiat Zamość, województwo lubelskie).

c/ oddział bez zmian struktury organizacyjnej pod nową nazwą :

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Oddział w Kobierzycach
(siedziba i adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Sportowa 21, gmina Kobierzyce, powiat ziemski wrocławski, województwo dolnośląskie)

w miejsce:

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o. o.
Oddział Nasiona Kobierzyc w Kobierzycach
(siedziba i adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Sportowa 21, gmina Kobierzyce, powiat ziemski wrocławski, województwo dolnośląskie).


Zarząd Spółki