nasiona, Małopolska Hodowla Roślin  

 

 


ZENTAUR POLY
 

 


URSUS POLY
 

 


REKORD POLY
 

 


KACPER

 


SYRIUSZ
 

 


SOLIDAR
 

 


NEPTUN

 

 


MERKURY

 

 


KRAKUS

 

BURAKI PASTEWNE

Burak uprawny wywodzi się z Bliskiego Wschodu, powstał około 3000 lat temu z ras dzikich gatunku Beta vulgaris. W X-VIII wieku przed naszą erą uprawiany był w Babilonii, Syrii, Palestynie zarówno do konsumpcji jak i w celach leczniczych. Do Europy buraki trafiły dopiero w XV wieku do uprawy ogrodowej, prawdopodobnie przywieziono je do Hiszpanii skąd rozpowszechniły się po całej Europie. W wieku XVIII buraki weszły do uprawy polowej i konkurowały z rzepą jako pasza dla bydła, do Polski dostały się z Niemiec, na początku na Śląsk pod nazwą "Runkelrube".

Buraki są uniwersalną energetyczną, soczystą paszą w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków: koni, bydła, trzody chlewnej, drobiu i drobnego inwentarza. Cechują się bardzo wysokim plonem korzeni, liści i plonu suchej masy z ha. Wpływają korzystnie na wykorzystywanie paszy treściwej. Gwarantują smaczne i zdrowe mięso oraz mleko. W hodowli posiadamy odmiany wielokiełkowe (konieczna przerywka) i odmiany genetycznie jednokiełkowe (wysiew na docelową odległość w rzędzie bez przerywki).

Korzenie bardzo dobrze przechowują się w piwnicach, kopcach do późnej wiosny. Odmiany wielokiełkowe i genetycznie jednokiełkowe mają te same wymagania klimatyczno-glebowe. Dla bydła mięsnego burak pastewny daje lepsze wykorzystanie pasz treściwych i gwarantuje smaczne chude mięso. W żywieniu trzody chlewnej stanowi doskonałą nietuczącą paszę – zastępuje ziemniaki, które są mocno tuczące (mięso przerośnięte tłuszczem). W żywieniu krów mlecznych buraki stymulują produkcję mleka i wpływają na zwiększenie zawartości tłuszczu i białka w mleku.

 

 

ODMIANY WIELOKIEŁKOWE

KORZENIE BIAŁE

ZENTAUR POLY – Beta vulgaris var. Zentaur Poly

odmiana wielokiełkowa, poliploidalna, typ półcukrowy. Korzeń owalny biały, płytka bruzda korzeniowa (zanieczyszczenie ziemią małe). Odporna na pośpiechy, tolerancyjna na choroby: cerkosporę, wirusa żółtaczki. Cechuje się bardzo wysoką zdrowotnością korzeni i liści, bardzo dobrze przechowuje się do późnej wiosny w temp od 0.5 do 4.0oC, małe straty do 2%. Odporna na suszę, przydatna na gleby słabsze. Zagłębienie w glebie 60% umożliwia zbiór mechaniczny po uprzednim ogłowieniu z liści. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.15 jednostki owsianej, 6–8 gram białka strawnego.
Plon korzeni 1000 – 1100 q z ha
% suchej masy 12,5 – 14,0 %
Plon suchej masy 140 – 160 q z ha
Plon liści 330 – 380 q z ha

KORZENIE ŻÓŁTE

URSUS POLY – Beta vulgaris var. Ursus Poly

Odmiana wielokiełkowa, heterozyjna, poliploidalna. Korzenie o kształcie walcowatym, barwie żółtopomarańczowej w typie Ekendorf Gelb. Korzenie bardzo mało zanieczyszczone ziemią, zagłębienie w ziemi 40%, plon wysoki. Bardzo łatwy do zbioru ręcznego. Zdrowotność roślin dobra, mała zdolność do wydawania pośpiechów. Przydatna na gleby żyzne. Stosunkowo płytkie zagłębienie w glebie 40% umożliwia zbiór ręczny. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.12 jednostki owsianej, 6 – 7 gram białka strawnego. Obecność karotenu.
Plon korzeni 1000 – 1250 q z ha
% suchej masy 11,5 – 13,0 %
Plon suchej masy 120 – 140 q z ha
Plon liści 280 – 350 q z ha

KORZENIE CZERWONE

REKORD POLY – Beta vulgaris var. Rekord Poly

odmiana wielokiełkowa, heterozyjna, poliploidalna w typie Kendorf Rot, korzeń kształtu walcowa-tego o barwie czerwonej. Plon korzenia najwyższy ze wszystkich odmian wielokiełkowych. Zagłębienie w ziemi 40%, zanieczyszczenie korzeni ziemią bardzo małe. Bardzo łatwy do zbioru ręcznego. Zdrowotność roślin dobra, mała zdolność do wydawania pośpiechów. Odmiana do uprawy na glebach żyznych. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.12 jednostki owsianej, 6–7 gram białka strawnego.
Plon korzeni 1100 – 1300 q z ha
% suchej masy 11,0 – 12,0 %
Plon suchej masy 135 – 146 q z ha
Plon liści 230 – 280 q z ha

ODMIANY JEDNOKIEŁKOWE

KORZENIE BIAŁE

CENTURION – Beta vulgaris var. Centurion

Najnowsza odmiana genetycznie jednokiełkowa. Mieszaniec heterozyjny diploidalny w typie odmiany wielokiełkowej Zentaur Poly. Korzenie o barwie białej, stożkowatoowalne, zagłębienie w ziemi 55–60%. Tolerancyjna na wirusa żółtaczki i cerkosporę, skłonność do większej ilości wydawania pośpiechów, odporna na suszę, przydatna do zbioru mechanicznego. Podwyższona zawartość suchej masy w granicach 15,0 do 15,4 %. Pierwsza odmiana pastewna o obniżonej podatności na wirusa Rizomanii. Ze względu na średnią lub większą skłonność do wydawania pośpiechów zaleca się uprawę w łagodniejszych warunkach klimatycznych, na glebach kompleksu pszenno-buraczanego klasy od I do IV. Zaleca się głęboką warstwę orną z przepuszczalnym podłożem i niezakwaszoną.
Plon korzeni 910 – 1000 q z ha
% suchej masy 15.0 – 15.4 %
Plon suchej masy 130 – 140 q z ha
Plon liści 330 – 340 q z ha
 

KACPER – Beta vulgaris var. Kacper

odmiana jednokiełkowa, mieszańcowa, triploidalna. W typie plennym pastewnym podobna do dawnej odmiany Zentaur – Cyklop AD. Korzenie białe o kształcie owalnym, zanieczyszczenie ziemią bardzo małe, zagłębienie w ziemi 65%. Odmiana odporna na suszę, przydatna do zbioru mechanicznego. Skłonność do wydawania pośpiechów mała. Odmiana nagrodzona Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra Farm 2004. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.15 jednostki owsianej, 10–12 gram białka strawnego.
Plon korzeni 1100 – 1250 q z ha
% suchej masy 13,0 – 13,6 %
Plon suchej masy 143 – 165 q z ha
Plon liści 320–380 q z ha
 

SYRIUSZ – Beta vulgaris var. Syriusz

nowa odmiana genetycznie jednokiełkowa, mieszaniec heterozyjny diploidalny w typie odmiany wielokiełkowej Zentaur Poly. Korzenie o barwie białej, bruzda korzeniowa płytka, bardzo małe zanieczyszczenie ziemią, zagłębienie w ziemi 55%. Odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki i cerkosporę, odporna na suszę, nadaje się na słabsze gleby, przydatna do zbioru mechanicznego. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.15 jednostki owsianej, 11–12 gram białka strawnego.
Plon korzeni 1000 – 1150 q z ha
% suchej masy 13,5 – 14,3 %
Plon suchej masy 130 – 160 q z ha
Plon liści 320–380 q z ha
 

KORZENIE ŻÓŁTE

SOLIDAR – Beta vulgaris var. Solidar

odmiana jednokiełkowa, heterozyjna, mieszańcowa, diploidalna. Korzeń walcowato–owalny o zabarwieniu żółto-pomarańczowym. Zagłębienie w ziemi 45–50%, zanieczyszczenie ziemią bardzo małe. Odmiana przydatna do zbioru ręcznego, najbardziej zbliżona do odmiany Ursus Poly. Bardzo dobre przechowywanie. Odmiana nagrodzona Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra 1995. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.11 jednostki owsianej, 8–11 gram białka strawnego. Obecność karotenu.
Plon korzeni 1100 – 1200 q z ha
% suchej masy 12,0 – 13,0 %
Plon suchej masy 130 – 150 q z ha
Plon liści 310–350 q z ha
 

KRAKUS – Beta vulgaris var. Krakus

dmiana genetycznie jednokiełkowa. Heterozyjny mieszaniec triploidalny w typie wielokiełkowej odmiany Tytan Poly i Brygadier. Korzeń pomarańczowo–żółty o kształcie owalnym, zagłębienie w ziemi 60%. Płytka bruzda korzeniowa, zanieczyszczenie ziemią małe. Odmiana odporna na suszę, przydatna na gleby słabsze, skłonność do wydawania pośpiechów mała. Odporność na cerkosporę i żółtaczkę dobra. Przydatna do zbioru mechanicznego. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.12 do 0.15 jednostki owsianej, 9–12 gram białka strawnego. Dzięki podwyższonemu poziomowi karotenów odmiana polecana w żywieniu koni.
Plon korzeni 1060 – 1200 q z ha
% suchej masy 12,7 – 13,6 %
Plon suchej masy 135 – 160 q z ha
Plon liści 280–350 q z ha
 

KORZENIE CZERWONE

NEPTUN – Beta vulgaris var. Neptun

odmiana genetycznie jednokiełkowa, heterozyjny mieszaniec triploidalny. Bardzo wysoki plon korzenia – typ plenny. Korzeń stożkowo owalny o barwie czerwonej. Dość odporna na cerkosporę i pośpiechy, zagłębienie w ziemi 50%, zanieczyszczenie ziemią bardzo małe. Odporna na suszę i przydatna na gleby słabsze. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.12 do 0.15 jednostki owsianej, 8–10 gram białka strawnego.
Plon korzeni 1100 – 1300 q z ha
% suchej masy 12,5 – 13,0 %
Plon suchej masy 130 – 160 q z ha
Plon liści 320–380 q z ha
 

MERKURY – Beta vulgaris var. Merkury

odmiana genetycznie jednokiełkowa, heterozyjny mieszaniec triploidalny. Korzeni o barwie czerwonej i kształcie owalno-stożkowym. Odmiana plenna o małej skłonności do wydawania pośpiechów, dość odporna na cerkosporę. Cechuje się wiernym plonowaniem, odporna na suszę, przydatna na gleby słabsze. Zagłębienie w ziemi 50%, przydatna do zbioru mechanicznego. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.11 jednostki owsianej, 8–11 gram białka strawnego.
Plon korzeni 960 – 1200 q z ha
% suchej masy 12,9 – 13,2 %
Plon suchej masy 130 – 140 q z ha
Plon liści 350–380 q z ha
 

KREZUS – Beta vulgaris var. Krezus

najnowsza odmiana genetycznie jednokiełkowa, nasiona w handlu będą w 2011r. Mieszaniec heterozyjny triploidalny, zabarwienie korzenia czerwone, kształt – stożkowy, zagłębienie w ziemi 55%, zanieczyszczenie ziemią małe, przydatna do zbioru mechanicznego. Odporna na suszę, przydatna do uprawy na glebach słabszych. Dość odporna na cerkosporę i wydawanie pośpiechów. 1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.13 jednostki owsianej, 8–10 gram białka strawnego.
Plon korzeni 950 – 1100 q z ha
% suchej masy 13,4 – 14,5 %
Plon suchej masy 130 – 147 q z ha
Plon liści 360–390 q z ha

* nie wszystkie odmiany znajdują się w ofercie handlowej

ZALECENIA UPRAWOWE

Wymagania klimatyczno-glebowe: Ze względu na dużą odporność na pośpiechy buraki pastewne mogą być uprawiane w chłodniejszych warunkach klimatycznych, tam gdzie uprawa kukurydzy jest niewskazana. Mogą być uprawiane na glebach IV i V klasy pod warunkiem głębokiej warstwy ornej z przepuszczalnym, niezakwaszonym podłożem. Nawożenie: Organiczne – jeżeli jest to możliwe 30–40 t/ha obornika lub rozdrobniona słoma w drugim roku uprawy. Bardzo dobrze plonuje również bez nawożenia organicznego pod warunkiem, że nie jest w płodozmianie częściej niż co 5 lat.

Mineralne: N – 100 do 150 kg/ha
P2O5 – 80 do 120 kg/ha jesienią K2O – 150 do 200kg/ha jesienią

Siew: Optymalny termin to I i II dekada kwietnia, na terenach północnowschodnich III dekada kwietnia.

Norma wysiewu:  Dla odmian wielokiełkowych: 15 – 20 kg/ha. Dla odmian jednokiełkowych otoczkowanych: 120 tyś. nasion na 1 ha przy zdolności kiełkowania 85 %, przy wysiewie docelowym 18 – 20 cm w rzędzie i rozstawie rzędów 42 – 45 cm ( 6 – 8kg/ha). Dla odmian jednokiełkowych nieotoczkowanych 3 – 4 kg/ha. Dobre plony przy minimalnej obsadzie 100 tys. roślin na 1 ha.

Ochrona chemiczna: Przeciw chwastom jedno- i dwuliściennym stosować przedsiewnie Dual Gold + Pyramin, w czasie wegetacji Fusilade + Betanal. W celu ochrony przed szkodnikami wielożernymi, drobnicą, śmietką, mszycą stosować oprysk preparatami Dursban lub Pirinex w dawce 2,5 l/ha (po herbicydach). Przy dużym nasileniu szkodników glebowych należy zastosować Furadan 5GR granulat w dawce 15 kg/ha. Preparat wysiać przed herbicydami siewnikiem zbożowym (aparaty do wysiewu drobnonasiennych). Granulat można również wysiewać równocześnie z siewem nasion przy zastosowaniu odpowiedniego siewnika z aplikatorem. W czasie wegetacji stosować preparaty: Sumi Alpha, Bi 58, Fastach.